קטגוריות
מאמרים

תזרים מזומנים לעומת דו"ח רווח והפסד

רבים מבעלי העסקים  מבלבלים לעיתים קרובות בין תזרים מזומנים ודו"ח רווח והפסד.
במאמר זה ננסה להבהיר את ההבדל והחשיבות של דו"ח רווח והפסד לעומת תזרים מזומנים.

הגדרת המושגים :

דוח רווח והפסד

דו"ח רווח והפסד  מפרט את ההכנסות של העסק ואת הוצאות העסק  בהתאם למסמכים שונים שמתקבלים בפעילות השוטפת של העסק. בדרך כלל מדובר ב חשבוניות מס.
דו"ח רווח והפסד מורכב מסעיפים שונים:
הכנסות – סך חשבוניות ההכנסה שהוצאו ע"י העסק ללא קשר למועד קבלת התשלום בפועל  יש לשים לב לפרט זה במיוחד.

 הוצאות  : הוצאות בדו"ח רווח והפסד מורכבות מסעיפים כמו  : קניות ,אחזקה,משרדיות,תקשורת ,הנהלת חשבונות, משכורות ,הוצאות רכב, ביטוחים , הוצאות מימון בבנק וכו'.

ההפרש  בין סעיף ההכנסות לסעיף ההוצאות הוא הרווח לתקופה מוגדרת מראש שההוצאות וההכנסות חופפים לתקופת הדו"ח.[הדו"ח הנ"ל אינו כולל הוצאות פחת,עליו ייכתב בסעיף בנפרד]


תזרים מזומנים-

תזרים המזומנים הוא דו"ח המפרט את ההכנסות בפועל של העסק[תקבולים] והתשלומים בפועל  [ההוצאות] התזרים הוא הדו"ח שבעצם מאפשר לבעל העסק לבדוק אם יש ביכולתו לעמוד בהתחבויות הכספיות של העסק ועמידה במסגרת האשראי השוטפת של העסק,במידה וקיימת בעיה כלשהי בעל העסק אמור להיערך אם ע"י הגדלת מסגרת אשראי,או הזרמת כספים חיצונית[הון עצמי] או העמדת הלוואה מהבנק,או דחיית תשלומים לספקים או גביה אגרסיבית של חייבים של העסק.


ההבדלים בין דו"ח רווח והפסד ולדו"ח תזרים מזומנים-

המזומן או הכסף שנכנס לעסק מלקוחות,יכול להגיע לאט יותר או מהר יותר מהכסף שמשולם  לספקים או לתשלומים אחרים כמו-עובדים ,שכירות וכו'.

הוצאות ההשקעה של העסק במידה וללא מומנו בהון עצמי או בהלוואה לזמן ארוך משפיעות במיידי על  תזרים המזומנים של העסק.

דוגמאות: עסק הנמצא בתקופה של התרחבות, : עסק מן הסוג הזה  ההוצאות המממנות את ההרחבה כמו:פרסום, החדרת מוצרים,הוספת סוכני מכירות,הוספת תוכנות ניהול,ההוצאות הנ"ל משפיעות על תזרים המזומנים עוד לפני שההכנסות תגענה בעתיד ועימם הרווחים.חשוב לזכור רכישות והוצאות נעשות לפני ההכנסות

והרווחים באים רק אחר כך ולא תמיד בהתאם לתכנון.


מע"מ-התקבולים והתשלומים בדו"ח תזרים המזומנים נרשמים עם מע"מ.

הלוואות-בדו"ח תזרים המזומנים תופענה החזרי ההלוואה כולל קרן וריבית,לעומת זאת בדו"ח רווח  והפסד מופיעים בסעיף הוצאות מימון רק תשלומי הריבית וההצמדה המהווים הוצאה,החזרי הקרן אינם מהווים הוצאה,כפי שקבלת הכסף כהלוואה לא נרשמה כהכנסה.

מסקנות-

עסקים יכולים ליפול או להיקלע לקשיים תזרימים במידה ובעלי העסק לא ינהלו  דו"ח תזרים מזומנים קפדני.

העסק יכול להיות רווחי ולמרות זאת לא לעמוד בהתחבויותיו הכספיות השוטפות.

העסק חייב להיות מספיק רווחי על מנת לכסות את ההתחבויות שאינן מופיעות בדו" רווח והפסד.

בפועל העסק יכול להיות במספר מצבים:

דו"ח רווח והפסד חיובי לעומת דו"ח תזרים מזומנים שלילי-
הפער עלול לנבוע ממספר גורמים:

הרווח אינו מספיק גבוה לכיסוי ההתחבויות שאינן רשומות בדו"ח רווח והפסד.

בעיה בגביה-תקבולים מהחייבים טרם נתקבלו למרות שנרשמו בדו"ח רווח והפסד.

דו"ח רווח והפסד שלילי לעומת תזרים מזומנים חיובי-

דחיית תשלומים לספקים בפועל לעומת רישום ההוצאה לספקים בדו"ח רווח והפסד,ייתכן גם הזרמת כספים חיצונית שאינם קשורים להכנסות העסק-הלוואות הון בעלים וכו'.

בטווח הבינוני והארוך בעסק טוב ויציב צריכים הדוחות הנ"ל להראות מגמה חיובית.

רח' דרור 9 נס ציונה. נייד: 050-7890847, פקס: 077-7282309. karazi@012.net.il
טיפים לעבודה מול ספקים | יעוץ בנקאי |  | הלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה | תזרים מזומנים לעומת דו"ח רווח והפסד | שאלות ותשובות | חזון עסקי | הלוואות לעסקים | טיפים לעבודה מול הבנקים | פרופיל אישי | אפק - יעוץ בנקאי והפחתה בעלויות פיננסיות | עשרת הדיברות לניהול ותכנון פיננסי נכון | הלוואות לעסקים - קרן סיוע | קרן סיוע– חלק ב | חוות דעת מומחה | צור קשר | שיתופי פעולה |